étendu v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za étendu v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.étendu (étendue) [etɑ̃dy] GLAG pp

étendu → étendre

II.étendu (étendue) [etɑ̃dy] PRID

III.étendue SAMOST ž

IV.étendu (étendue) [etɑ̃dy]

glej tudi étendre

II.s'étendre GLAG povr

II.s'étendre GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za étendu v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

étendu v slovarju PONS

Prevodi za étendu v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi étendre

Prevodi za étendu v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

étendu Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文