étoile v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za étoile v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

étoile [etwal] SAMOST ž

étoilé (étoilée) [etwale] PRID

Prevodi za étoile v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

étoile v slovarju PONS

Prevodi za étoile v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za étoile v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

étoile Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

étoile iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文