étrangers v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za étrangers v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.étrang|er (étrangère) [etʀɑ̃ʒe, ɛʀ] PRID

II.étrang|er (étrangère) [etʀɑ̃ʒe, ɛʀ] SAMOST m (ž)

III.étrang|er SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za étrangers v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
étranger/-ère
étranger/-ère m/ž
étranger/-ère (to à)
étranger/-ère à qn/qc
étranger/-ère m/ž

étrangers v slovarju PONS

Prevodi za étrangers v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

étranger [etʀɑ̃ʒe] SAMOST m

I.étranger (-ère) [etʀɑ̃ʒe, -ɛʀ] PRID

II.étranger (-ère) [etʀɑ̃ʒe, -ɛʀ] SAMOST m, f

Individual translation pairs

Prevodi za étrangers v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
étranger(-ère) m (ž)
étranger(-ère)
étranger(-ère)
étranger(-ère) m (ž)
étranger(-ère)
étranger(-ère)
étranger(-ère)

étrangers Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

étrangers iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文