étudiant: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za étudiant: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.étudiant (étudiante) [etydjɑ̃, ɑ̃t] PRID

II.étudiant (étudiante) [etydjɑ̃, ɑ̃t] SAMOST m (ž)

Individual translation pairs

Prevodi za étudiant: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

étudiant: v slovarju PONS

Prevodi za étudiant: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za étudiant: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

étudiant: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

étudiant(e) m (ž) plus âgé(e)
étudiant(e) m (ž) à vie
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文