éviter v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za éviter v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

III.s'éviter GLAG povr

Prevodi za éviter v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

éviter v slovarju PONS

Prevodi za éviter v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

Prevodi za éviter v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

éviter Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文