‘comment v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ‘comment v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

comment1 [kɔmɑ̃] PRIS

4. comment (indignation, surprise):

how come? inf
et comment! inf
et comment! inf
and how! inf

glej tudi importer

comment2 [kɔmɑ̃] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za ‘comment v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

‘comment v slovarju PONS

Prevodi za ‘comment v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za ‘comment v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

‘comment Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文