‘interdit v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ‘interdit v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.interdit (interdite) [ɛ̃tɛʀdi, it] GLAG pp

interdit → interdire

II.interdit (interdite) [ɛ̃tɛʀdi, it] PRID (défendu)

III.interdit (interdite) [ɛ̃tɛʀdi, it] PRID (stupéfait)

IV.interdit SAMOST m

V.interdit (interdite) [ɛ̃tɛʀdi, it]

glej tudi interdire

1. interdire (ne pas autoriser):

II.s'interdire GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za ‘interdit v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

‘interdit v slovarju PONS

Prevodi za ‘interdit v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

interdit(e) [ɛ̃tɛʀdi, it] PRID

interdit [ɛ̃tɛʀdi] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za ‘interdit v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

‘interdit Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

R

‘interdit iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文