‘j'ai v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ‘j'ai v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

[ai] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za ‘j'ai v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

‘j'ai v slovarju PONS

Prevodi za ‘j'ai v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ai [e] GLAG

ai indic prés de avoir

glej tudi avoir

III.avoir [avwaʀ] irr GLAG preh. impers

IV.avoir [avwaʀ] irr SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za ‘j'ai v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

‘j'ai Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文