‘qui v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ‘qui v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.qui [ki] ZAIMEK interrog mf

II.qui [ki] ZAIMEK rel

1. qui (fonction sujet):

I.qui-vive <pl qui-vive> [kiviv] SAMOST m

II.qui-vive [kiviv] MEDMET MILIT

sauve-qui-peut <pl sauve-qui-peut> [sovkipø] SAMOST m

Prevodi za ‘qui v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

‘qui v slovarju PONS

Prevodi za ‘qui v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.qui [ki] ZAIMEK rel

II.qui [ki] ZAIMEK interrog

qui est-ce qui [kiɛski] ZAIMEK interrog (question portant sur une personne en position sujet)

qui-vive [kiviv] SAMOST m inv

sauve-qui-peut [sovkipø] SAMOST m inv

qui est-ce que [kiɛskə] ZAIMEK interrog (question portant sur une personne en position complément)

qu'est-ce qui [kɛski] ZAIMEK interrog

Prevodi za ‘qui v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

‘qui Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

who ...?
who ...?
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文