‘tu v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ‘tu v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

tu1 [ty] OSEB ZAIM

tu2 [ty] SAMOST m

TU SAMOST m written abbr

I.m'as-tu-vu [matyvy] inf PRID inv

II.m'as-tu-vu <pl m'as-tu-vu> [matyvy] inf SAMOST mf

Prevodi za ‘tu v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

‘tu v slovarju PONS

Prevodi za ‘tu v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.tu <inf, devant voyelle ou h muet t'> [ty] ZAIMEK pers

II.tu <inf, devant voyelle ou h muet t'> [ty] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za ‘tu v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

‘tu Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

you can bet your boots [or ass Am ] that ... inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文