’—‘elle v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ’—‘elle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

elle [ɛl] OSEB ZAIM ž

1. elle (sujet):

3. elle (après une préposition):

chez-elle <pl chez-elle> [ʃezɛl] SAMOST m inf

elle-même <pl elles-mêmes> [ɛlmɛm] OSEB ZAIM ž

Prevodi za ’—‘elle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

’—‘elle v slovarju PONS

Prevodi za ’—‘elle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

elle [ɛl] ZAIMEK pers

glej tudi lui, il

I.lui [lɥi] ZAIMEK pers

II.lui [lɥi] ZAIMEK pers, m

il [il] ZAIMEK pers

Individual translation pairs

Prevodi za ’—‘elle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

’—‘elle Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文