’—‘oui v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ’—‘oui v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.oui [wi] PRIS En anglais la réponse yes est généralement renforcée en reprenant le verbe utilisé pour poser la question: are you happy? yes, I am; do you like Brahms? yes, I do.

1. oui:

I do

II.oui <pl oui> [wi] SAMOST m

III.oui [wi]

béni-oui-oui <pl béni-oui-oui> [beniwiwi] SAMOST m inf

oui-da [wida] PRIS dated

ouï-dire <pl ouï-dire> [widiʀ] SAMOST m

Prevodi za ’—‘oui v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

’—‘oui v slovarju PONS

Prevodi za ’—‘oui v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.oui [´wi] PRIS

II.oui [´wi] SAMOST m inv

ouï-dire [´widiʀ] SAMOST m inv

Individual translation pairs

Prevodi za ’—‘oui v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

’—‘oui Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文