Australienne v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Australienne v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za Australienne v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Australienne v slovarju PONS

Prevodi za Australienne v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

australien(ne) [ostʀaljɛ̃, jɛn] PRID

Australien(ne) [ɔstʀaljɛ̃, jɛn] SAMOST m(ž)

glej tudi français, français

Territoire de la Capitale Australienne SAMOST m

Territoire antarctique australien SAMOST m

Prevodi za Australienne v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Australienne Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文