Blanche v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Blanche v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

blanche → blanc

glej tudi blanc

I.blanc (blanche) [blɑ̃, blɑ̃ʃ] PRID

II.blanc (blanche) [blɑ̃, blɑ̃ʃ] PRIS

III.blanc SAMOST m

V.blancs SAMOST mpl

VI.blanche SAMOST ž

VII.blanc (blanche) [blɑ̃, blɑ̃ʃ]

VIII.blanc (blanche) [blɑ̃, blɑ̃ʃ]

I.blanc (blanche) [blɑ̃, blɑ̃ʃ] PRID

II.blanc (blanche) [blɑ̃, blɑ̃ʃ] PRIS

III.blanc SAMOST m

V.blancs SAMOST mpl

VI.blanche SAMOST ž

VII.blanc (blanche) [blɑ̃, blɑ̃ʃ]

VIII.blanc (blanche) [blɑ̃, blɑ̃ʃ]

glej tudi patte, neige, loup, crapaud, coudre, cheveu, aspirine

patte [pat] SAMOST ž

2. patte inf:

6. patte (favori):

patte folle inf
gammy leg Brit
patte folle inf

neige [nɛʒ] SAMOST ž

loup [lu] SAMOST m

crapaud [kʀapo] SAMOST m

III.coudre [kudʀ]

I.cheveu <pl cheveux> [ʃəvø] SAMOST m

II.cheveux SAMOST mpl

III.cheveu <pl cheveux> [ʃəvø]

IV.cheveu <pl cheveux> [ʃəvø]

aspirine® [aspiʀin] SAMOST ž

Blanche-Neige [blɑ̃ʃnɛʒ] LIT

Blanc (Blanche) [blɑ̃, blɑ̃ʃ] SAMOST m (ž)

fer-blanc <pl fers-blancs> [fɛʀblɑ̃] SAMOST m

blanc-bec <pl blancs-becs> [blɑ̃bɛk] SAMOST m péj

Prevodi za Blanche v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Blanche v slovarju PONS

Prevodi za Blanche v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi blanc, blanc

blanc (he) [blɑ̃, blɑ̃ʃ] PRID

I.blanc [blɑ̃] SAMOST m

II.blanc [blɑ̃] PRIS

blanc (he) [blɑ̃, blɑ̃ʃ] PRID

I.blanc [blɑ̃] SAMOST m

II.blanc [blɑ̃] PRIS

Maison-Blanche [mɛzɔ̃blɑ̃ʃ] SAMOST ž sans pl

Blanc (he) [blɑ̃, blɑ̃ʃ] SAMOST m(ž)

Prevodi za Blanche v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Blanche Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文