Bois v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Bois v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.bois <pl bois> [bwa] SAMOST m

II.bois [bwa] SAMOST mpl

III.bois [bwa]

bois d'ébène HIST (esclaves) fig

IV.bois [bwa]

glej tudi loup, déménager

loup [lu] SAMOST m

III.déménager [demenaʒe]

sous-bois <pl sous-bois> [subwa] SAMOST m

I.boire [bwaʀ] SAMOST m

1. boire (consommer):

il a bu un coup de trop inf

III.se boire GLAG povr

IV.boire [bwaʀ]

glej tudi vin, lie

vin [vɛ̃] SAMOST m

1. vin (de raisin):

lie [li] SAMOST ž

Prevodi za Bois v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
bois mpl
à bois

Bois v slovarju PONS

Prevodi za Bois v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.bois [bwɑ] SAMOST m

II.bois [bwɑ] SAMOST mpl

sous-bois [subwɑ] SAMOST m inv

Prevodi za Bois v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Bois Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文