Chemises v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Chemises v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

chemiser [ʃ(ə)mize] GLAG preh.

chemise [ʃ(ə)miz] SAMOST ž

Prevodi za Chemises v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Chemises v slovarju PONS

Prevodi za Chemises v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za Chemises v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Chemises Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

Chemises iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文