Commission v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Commission v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.commission [kɔmisjɔ̃] SAMOST ž

II.commissions SAMOST fpl

III.commission [kɔmisjɔ̃]

IV.commission [kɔmisjɔ̃]

sous-commission <pl sous-commissions> [sukɔmisjɔ̃] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za Commission v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Commission v slovarju PONS

Prevodi za Commission v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

commission [kɔmisjɔ̃] SAMOST ž

Commission européenne SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za Commission v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Commission Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文