Convention v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Convention v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.convention [kɔ̃vɑ̃sjɔ̃] SAMOST ž

II.conventions SAMOST fpl

III.convention [kɔ̃vɑ̃sjɔ̃]

convention-cadre <pl conventions-cadres> [kɔ̃vɑ̃sjɔ̃kadʀ] SAMOST ž

Prevodi za Convention v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Convention v slovarju PONS

Prevodi za Convention v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za Convention v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Convention Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

Convention iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文