En v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za En v slovarju francoščina»angleščina

I.en [ɑ̃] PREDLOG

II.en [ɑ̃] ZAIMEK

en-avant <pl en-avant> [ɑ̃navɑ̃] SAMOST m (au rugby)

en live [ɑ̃lajv] PRIS

croc-en-jambe <pl crocs-en-jambe> [kʀɔkɑ̃ʒɑ̃b] SAMOST m

arc-en-ciel <pl arcs-en-ciel> [aʀkɑ̃sjɛl] SAMOST m

baise-en-ville <pl baise-en-ville> [bɛzɑ̃vil] SAMOST m slang

va-t-en-guerre <pl va-t-en-guerre> [vatɑ̃ɡɛʀ] SAMOST m

mise-en-bouche [mizãbuʃ] SAMOST ž

monte-en-l'air <pl monte-en-l'air> [mɔ̃tɑ̃lɛʀ] SAMOST m inf

En v slovarju PONS

Prevodi za En v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.en [ɑ̃] PREDLOG

II.en [ɑ̃] ZAIMEK

en-tête <en-têtes> [ɑ̃tɛt] SAMOST ž

en-cas [ɑ̃kɑ] SAMOST m inv

va-t-en-guerre [vatɑ̃gɛʀ] SAMOST m inv

croc-en-jambe <crocs-en-jambe> [kʀɔkɑ̃ʒɑ̃b] SAMOST m

boute-en-train [butɑ̃tʀɛ̃] SAMOST m inv

arc-en-ciel <arcs-en-ciel> [aʀkɑ̃sjɛl] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za En v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

En Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

En iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

En iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za En v slovarju francoščina»angleščina

fonctionnement en charge partielle

bague en matière plastique

température d'évaporation en °C

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文