Fonds v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Fonds v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.fonds <pl fonds> [fɔ̃] SAMOST m (collection)

II.fonds [fɔ̃] SAMOST mpl

III.fonds [fɔ̃]

fonds de commerce COM, LAW
unit trust Brit

I.bas-fond <pl bas-fonds> [bɑfɔ̃] SAMOST m

II.bas-fonds SAMOST mpl

III.se fondre GLAG povr

glej tudi neige

neige [nɛʒ] SAMOST ž

I.fond [fɔ̃] SAMOST m

1. fond (partie inférieure):

II.à fond PRIS

III.fond [fɔ̃]

IV.fond [fɔ̃]

glej tudi tiroir, grand

tiroir [tiʀwaʀ] SAMOST m

I.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRID

10. grand (intense, extrême, fort):

II.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] SAMOST m (ž)

III.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRIS

IV.grand SAMOST m

V.en grand PRIS

VI.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d]

grand duc ZOOL
grand frais METEO
grand mât NAUT
grand prêtre REL fig
grand prix SPORT
grand quart NAUT
grand veneur CHASSE
grande hune NAUT
big wheel Brit
grandes lignes CHEMDFER
grandes ondes RADIO
grands singes ZOOL

demi-fond <pl demi-fonds> [d(ə)mifɔ̃] SAMOST m (spécialité)

arrière-fond [aʀjɛʀfɔ̃] SAMOST m

haut-fond <pl hauts-fonds> [ˈofɔ̃] SAMOST m NAUT

Prevodi za Fonds v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Fonds v slovarju PONS

Prevodi za Fonds v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fonds [fɔ̃] SAMOST m

fond [fɔ̃] SAMOST m

Fraze:

à fond
à fond la caisse inf
être à fond de cale inf
être à fond de cale inf
au [ou dans le] fond, ... inf

haut-fond <hauts-fonds> [´ofɔ̃] SAMOST m

bas-fond <bas-fonds> [bɑfɔ̃] SAMOST m

Prevodi za Fonds v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Fonds Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

bailleur(-euse) m (ž) de fonds

Fonds iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.