France v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za France v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

France [fʀɑ̃s] ž

Île-de-France [ildəfʀɑ̃s] ž

le Tour de France Info

Banque de France Info

Individual translation pairs

Prevodi za France v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

France v slovarju PONS

Prevodi za France v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

France [fʀɑ̃s] SAMOST ž

Île-de-France [ildəfʀɑ̃s] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za France v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

France Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

France iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文