Guerre v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Guerre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

guerre [ɡɛʀ] SAMOST ž

glej tudi grand

I.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRID

10. grand (intense, extrême, fort):

II.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] SAMOST m (ž)

III.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRIS

IV.grand SAMOST m

V.en grand PRIS

VI.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d]

grand duc ZOOL
grand frais METEO
grand mât NAUT
grand prêtre REL fig
grand prix SPORT
grand quart NAUT
grand veneur CHASSE
grande hune NAUT
big wheel Brit
grandes lignes CHEMDFER
grandes ondes RADIO
grands singes ZOOL

après-guerre <pl après-guerres> [apʀɛɡɛʀ] SAMOST mf

I.avant-guerre <pl avant-guerres> [avɑ̃ɡɛʀ] SAMOST mf

II.avant-guerre <pl avant-guerres> [avɑ̃ɡɛʀ] PRIS

anti-guerre [ɑ̃tiɡɛʀ] PRID inv

va-t-en-guerre <pl va-t-en-guerre> [vatɑ̃ɡɛʀ] SAMOST m

Prevodi za Guerre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Guerre v slovarju PONS

Prevodi za Guerre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Guerre [gɛʀ] SAMOST ž

guerre [gɛʀ] SAMOST ž

1. guerre (lutte armée entre groupes/États):

après-guerre <après-guerres> [apʀɛgɛʀ] SAMOST m

va-t-en-guerre [vatɑ̃gɛʀ] SAMOST m inv

Prevodi za Guerre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Guerre Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文