Ils v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Ils v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ils OSEB ZAIM mpl

ils → il

glej tudi il

I.il [il] OSEB ZAIM m Il pronom personnel masculin représentant une personne du sexe masculin ou un animal familier mâle se traduit par he; lorsqu'il représente un objet, un concept, un animal non familier, il se traduit par it; il peut également se traduire par she lorsqu'il représente un navire.
il pronom personnel neutre sujet d'un verbe impersonnel se traduit généralement par it. On se reportera au verbe.

II.il [il] OSEB ZAIM nt

I.il [il] OSEB ZAIM m Il pronom personnel masculin représentant une personne du sexe masculin ou un animal familier mâle se traduit par he; lorsqu'il représente un objet, un concept, un animal non familier, il se traduit par it; il peut également se traduire par she lorsqu'il représente un navire.
il pronom personnel neutre sujet d'un verbe impersonnel se traduit généralement par it. On se reportera au verbe.

II.il [il] OSEB ZAIM nt

Individual translation pairs

Prevodi za Ils v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Ils v slovarju PONS

Prevodi za Ils v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi il

glej tudi avoir

III.avoir [avwaʀ] irr GLAG preh. impers

IV.avoir [avwaʀ] irr SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za Ils v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Ils Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文