Le v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Le v slovarju francoščina»angleščina

I.le <la>, l' before vowel or mute h, <pl les> [lə, la, l, lɛ] ČLEN def art

II.le <la>, l' before vowel or mute h, <pl les> [lə, la, l, lɛ] OSEB ZAIM

III.le <la>, l' before vowel or mute h, <pl les> [lə, la, l, lɛ] ZAIMEK nt

[le] SAMOST m

haut-le-cœur <pl haut-le-cœur> [ˈolkœʀ] SAMOST m

bras-le-corps <à bras-le-corps> [abʀalkɔʀ] PRIS

ras-le-bol <pl ras-le-bol> [ʀɑlbɔl] SAMOST m inf

sur-le-champ [syʀləʃɑ̃] PRIS

cessez-le-feu <pl cessez-le-feu> [seselfø] SAMOST m

Sous-le-Vent [suləvɑ̃] fpl

sans-le-sou <pl sans-le-sou> [sɑ̃lsu] SAMOST mf inf

haut-le-corps <pl haut-le-corps> [ˈolkɔʀ] SAMOST m

Le v slovarju PONS

Prevodi za Le v slovarju francoščina»angleščina

I.le <devant voyelle ou h muet l'> [lə] ČLEN déf

II.le <devant voyelle ou h muet l'> [lə] ZAIMEK pers, m

[le] SAMOST m

sans-le-sou [sɑ̃lsu] SAMOST mf inv inf

ras-le-bol [ʀɑl(ə)bɔl] SAMOST m inv inf

haut-le-corps [´ol(ə)kɔʀ] SAMOST m inv

cessez-le-feu [sesel(e)fø] SAMOST m inv

sur-le-champ [syʀləʃɑ̃] PRIS

haut-le-cœur [´ol(ə)kœʀ] SAMOST m inv

bras-le-corps [bʀaləkɔʀ]

tout-venant [tuv(ə)nɑ̃] SAMOST m inv le tout-venant

Le Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

Le iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Le iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文