Louis v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Louis v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

louis <pl louis> [lwi] SAMOST m HIST

Individual translation pairs

Prevodi za Louis v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Louis v slovarju PONS

Prevodi za Louis v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

Prevodi za Louis v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Louis Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文