Machin v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Machin v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.Machin (Machine) [maʃɛ̃, in] inf SAMOST m (ž) (pour remplacer un patronyme)

II.Machin(-) COMP

machin [maʃɛ̃] SAMOST m inf

Prevodi za Machin v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Machin v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文