Madame v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Madame v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

madame <pl mesdames> [madam, medam] SAMOST ž

cuisse-madame <pl cuisses-madame> [kɥismadam] SAMOST ž

croque-madame, croquemadame <pl croque-madame, croquemadames> [kʀɔkmadam] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za Madame v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Madame v slovarju PONS

Prevodi za Madame v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

madame <mesdames> [madam, medam] SAMOST ž

croque-madame [kʀɔkmadam] SAMOST m inv

Individual translation pairs

Prevodi za Madame v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Madame Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

Yours faithfully Brit, Aus
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文