Mademoiselle v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Mademoiselle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

mademoiselle <pl mesdemoiselles> [madmwazɛl, medmwazɛl] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za Mademoiselle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Mademoiselle v slovarju PONS

Prevodi za Mademoiselle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

mademoiselle <mesdemoiselles> [mad(ə)mwazɛl, med(ə)mwazɛl] SAMOST ž

Individual translation pairs
Mr, Mrs, Miss Brit
Mr., Mrs., Miss Am
Mr, Mrs, Miss Brit
Mr., Mrs., Miss Am

Prevodi za Mademoiselle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Mademoiselle Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

Mr, Mrs, Miss Brit
Mr., Mrs., Miss Am
Mr, Mrs, Miss Brit
Mr., Mrs., Miss Am
Mr, Mrs, Miss Brit
Mr., Mrs., Miss Am
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文