Mardi v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Mardi v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za Mardi v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Mardi v slovarju PONS

Prevodi za Mardi v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi dimanche

dimanche [dimɑ̃ʃ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za Mardi v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Mardi Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文