Monde v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Monde v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

monde [mɔ̃d] SAMOST m

1. monde (terre):

glej tudi métier, grand, ancien

métier [metje] SAMOST m

1. métier:

I.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRID

10. grand (intense, extrême, fort):

II.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] SAMOST m (ž)

III.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRIS

IV.grand SAMOST m

V.en grand PRIS

VI.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d]

grand duc ZOOL
grand frais METEO
grand mât NAUT
grand prêtre REL fig
grand prix SPORT
grand quart NAUT
grand veneur CHASSE
grande hune NAUT
big wheel Brit
grandes lignes CHEMDFER
grandes ondes RADIO
grands singes ZOOL

I.anc|ien (ancienne) [ɑ̃sjɛ̃, ɛn] PRID

II.anc|ien SAMOST m

III.anciens SAMOST mpl

IV.ancienne SAMOST ž

V.anc|ien (ancienne) [ɑ̃sjɛ̃, ɛn]

quart-monde <pl quart-monde> [kaʀmɔ̃d] SAMOST m

tiers-monde [tjɛʀmɔ̃d] SAMOST m POL

demi-monde <pl demi-mondes> [d(ə)mimɔ̃d] SAMOST m dated

Prevodi za Monde v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Monde v slovarju PONS

Prevodi za Monde v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

monde [mɔ̃d] SAMOST m

tiers-monde [tjɛʀmɔ̃d] SAMOST m sans pl

quart-monde <quarts-mondes> [kaʀmɔ̃d] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za Monde v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Monde Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

il y a du monde au balcon inf

Monde iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文