Oncle v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Oncle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

oncle [ɔ̃kl] SAMOST m

grand-oncle <pl grands-oncles> [ɡʀɑ̃tɔ̃kl, ɡʀɑ̃zɔ̃kl] SAMOST m

arrière-grand-oncle <pl arrière-grands-oncles> [aʀjɛʀɡʀɑ̃tɔ̃kl, plɡʀɑ̃zɔ̃kl] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za Oncle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Oncle v slovarju PONS

Oncle Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文