Pères v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Pères v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.père [pɛʀ] SAMOST m

II.pères SAMOST mpl

III.père [pɛʀ]

easy-going bloke Brit inf

glej tudi avare

beau-père <pl beaux-pères> [bopɛʀ] SAMOST m

grand-père <pl grands-pères> [ɡʀɑ̃pɛʀ] SAMOST m

arrière-grand-père <pl arrière-grands-pères> [aʀjɛʀɡʀɑ̃pɛʀ] SAMOST m

Saint-Père [sɛ̃pɛʀ] SAMOST m

Prevodi za Pères v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Pères v slovarju PONS

Prevodi za Pères v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

père [pɛʀ] SAMOST m

beau-père <beaux-pères> [bopɛʀ] SAMOST m

grand-père <grands-pères> [gʀɑ̃pɛʀ] SAMOST m

Père [pɛʀ] SAMOST m REL

arrière-grand-père <arrière-grands-pères> [aʀjɛʀgʀɑ̃pɛʀ] SAMOST m

Saint-Père <Saints-Pères> [sɛ̃pɛʀ] SAMOST m

Prevodi za Pères v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Pères Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文