Revenue" v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Revenue" v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.revenir [ʀəvniʀ, ʀvəniʀ] GLAG nepreh. + v être

2. revenir (rentrer):

3. revenir (reprendre, retourner à):

10. revenir (sortir d'un état):

II.s'en revenir GLAG povr

III.revenir [ʀəvniʀ, ʀvəniʀ] GLAG impers

IV.revenir [ʀəvniʀ, ʀvəniʀ]

glej tudi galop

galop [ɡalo] SAMOST m

Prevodi za Revenue" v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Revenue" v slovarju PONS

Prevodi za Revenue" v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

revenir [ʀ(ə)vəniʀ, ʀəvniʀ] GLAG nepreh. +être

Individual translation pairs

Prevodi za Revenue" v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Revenue" Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文