Rompuy v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Rompuy v slovarju francoščina»angleščina

glej tudi rompre

III.se rompre GLAG povr

III.se rompre GLAG povr

II.se tromper GLAG povr

2. tromper (concrètement):

trompe-la-mort <pl trompe-la-mort> [tʀɔ̃plamɔʀ] SAMOST mf

trompe [tʀɔ̃p] SAMOST ž

trompe-l'œil <pl trompe-l'œil> [tʀɔ̃plœj] SAMOST m

prompt (prompte) [pʀɔ̃, pʀɔ̃t] PRID

Rompuy v slovarju PONS

Prevodi za Rompuy v slovarju francoščina»angleščina

prompt(e) [pʀɔ̃(pt), pʀɔ̃(p)t] PRID

I.rompre [ʀɔ̃pʀ] irr GLAG preh. (interrompre)

II.rompre [ʀɔ̃pʀ] irr GLAG nepreh. (se séparer)

trompe [tʀɔ̃p] SAMOST ž

trompe-l'œil [tʀɔ̃plœj] SAMOST m inv ART

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文