Sœurs v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Sœurs v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

sœur [sœʀ] SAMOST ž

belle-sœur <pl belles-sœurs> [bɛlsœʀ] SAMOST ž

demi-sœur <pl demi-sœurs> [d(ə)misœʀ] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za Sœurs v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Sœurs v slovarju PONS

Prevodi za Sœurs v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.sœur [sœʀ] SAMOST ž

II.sœur [sœʀ] PRID

demi-sœur <demi-sœurs> [d(ə)misœʀ] SAMOST ž

belle-sœur <belles-sœurs> [bɛlsœʀ] SAMOST ž

Prevodi za Sœurs v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Sœurs Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文