Tiercé v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Tiercé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

tiercé [tjɛʀse] SAMOST m HIPPISME

tierce → tiers

glej tudi tiers

I.tiers (tierce) [tjɛʀ, tjɛʀs] PRID

II.tiers <pl tiers> SAMOST m

III.tierce SAMOST ž

IV.tiers (tierce) [tjɛʀ, tjɛʀs]

I.tiers (tierce) [tjɛʀ, tjɛʀs] PRID

II.tiers <pl tiers> SAMOST m

III.tierce SAMOST ž

IV.tiers (tierce) [tjɛʀ, tjɛʀs]

tiers-monde [tjɛʀmɔ̃d] SAMOST m POL

I.tiers-mondiste [tjɛʀmɔ̃dist] PRID

II.tiers-mondiste [tjɛʀmɔ̃dist] SAMOST mf

tiers-mondisme [tjɛʀmɔ̃dism] SAMOST m

Prevodi za Tiercé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Tiercé v slovarju PONS

Prevodi za Tiercé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

tiercé [tjɛʀse] SAMOST m

tierce [tjɛʀs] SAMOST ž

tiers [tjɛʀ] SAMOST m

tiers (tierce) [tjɛʀ, tjɛʀs] PRID

tiers-mondisme [tjɛʀmɔ̃dism] SAMOST m

tiers-monde [tjɛʀmɔ̃d] SAMOST m sans pl

I.tiers-mondiste <tiers-mondistes> [tjɛʀmɔ̃dist] PRID

II.tiers-mondiste <tiers-mondistes> [tjɛʀmɔ̃dist] SAMOST mf

Prevodi za Tiercé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Tiercé Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文