Vent v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Vent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Vent [vɑ̃] m

vent [vɑ̃] SAMOST m

1. vent METEO:

le vent tourne lit, fig

2. vent NAUT:

glej tudi semer, quatre, décorner

quatre <pl quatre> [katʀ] PRID inv ZAIMEK SAMOST m

décorner [dekɔʀne] GLAG preh.

pare-vent <pl pare-vent, pare-vents> [paʀvɑ̃] SAMOST m

brise-vent <pl brise-vent, brise-vents> [bʀizvɑ̃] SAMOST m FARM

coupe-vent <pl coupe-vent, coupe-vents> [kupvɑ̃] SAMOST m

abat-vent <pl abat-vent, abat-vents> [abavɑ̃] SAMOST m

vol-au-vent <pl vol-au-vent> [vɔlovɑ̃] SAMOST m

Sous-le-Vent [suləvɑ̃] fpl

Prevodi za Vent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Vent v slovarju PONS

Prevodi za Vent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

vent [vɑ̃] SAMOST m

coupe-vent <coupe-vent(s)> [kupvɑ̃] SAMOST m

vol-au-vent [vɔlovɑ̃] SAMOST m inv

Prevodi za Vent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Vent Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文