acclamations v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za acclamations v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za acclamations v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

acclamations v slovarju PONS

acclamations Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文