affichée v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za affichée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.s'afficher GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za affichée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

affichée v slovarju PONS

Prevodi za affichée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

III.afficher [afiʃe] GLAG povr (s'exhiber)

Individual translation pairs

Prevodi za affichée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

affichée Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文