against v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za against v slovarju francoščina»angleščina

lave-mains, lave-main <pl lave-mains> [lavmɛ̃] SAMOST m

I.ainsi [ɛ̃si] PRIS

1. ainsi (de cette manière):

II.ainsi que VEZNIK

glej tudi suite

I.suite [sɥit] SAMOST ž

II.de suite PRIS

III.par la suite PRIS

IV.par suite PRIS

V.par suite de PREDLOG

VI.à la suite de PREDLOG

VII.suite à PREDLOG

sèche-mains, sèche-main <pl sèche-mains> [sɛʃmɛ̃] SAMOST m

essuie-mains, essuie-main <pl essuie-mains> [esɥimɛ̃] SAMOST m

I.instant (instante) [ɛ̃stɑ̃, ɑ̃t] PRID

II.instant SAMOST m

1. instant (durée brève):

gaine [ɡɛn] SAMOST ž

pagaie [paɡɛ] SAMOST ž

combiné-gaine <pl combinés-gaines> [kɔ̃bineɡɛn] SAMOST m

dégaine [deɡɛn] SAMOST ž inf

against v slovarju PONS

Prevodi za against v slovarju francoščina»angleščina

dégaine [degɛn] SAMOST ž péj inf

regain [ʀəgɛ̃] SAMOST m

ainsi [ɛ̃si] PRIS

instant [ɛ̃stɑ̃] SAMOST m

sagaie [sagɛ] SAMOST ž

gaine [gɛn] SAMOST ž

sèche-mains [sɛʃmɛ̃] SAMOST m inv

essuie-mains [esɥimɛ̃] SAMOST m inv

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文