agite v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za agite v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi agiter

II.s'agiter GLAG povr

II.s'agiter GLAG povr

Prevodi za agite v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

agite v slovarju PONS

Prevodi za agite v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

agité(e) [aʒite] PRID

II.agiter [aʒite] GLAG povr s'agiter

Prevodi za agite v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

agite Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文