aimait v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za aimait v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

2. aimer (apprécier):

aimer faire, aimer à faire dated

II.s'aimer GLAG povr

III.aimer [eme]

glej tudi châtier

Individual translation pairs

Prevodi za aimait v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

aimait v slovarju PONS

Prevodi za aimait v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

Prevodi za aimait v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

aimait Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文