aime v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za aime v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi aimer

2. aimer (apprécier):

II.s'aimer GLAG povr

III.aimer [eme]

2. aimer (apprécier):

II.s'aimer GLAG povr

III.aimer [eme]

glej tudi châtier

I.mal-aimé (mal-aimée) <mpl mal-aimés> [malɛme] PRID

II.mal-aimé (mal-aimée) <mpl mal-aimés> [malɛme] SAMOST m (ž)

Individual translation pairs

Prevodi za aime v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

aime v slovarju PONS

Prevodi za aime v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Bien-aimé [bjɛ̃neme] SAMOST m

bien-aimé(e) <bien-aimés> [bjɛ̃neme] PRID

Prevodi za aime v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

aime Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文