ainsi v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ainsi v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.ainsi [ɛ̃si] PRIS

1. ainsi (de cette manière):

II.ainsi que VEZNIK

glej tudi suite

I.suite [sɥit] SAMOST ž

II.de suite PRIS

III.par la suite PRIS

IV.par suite PRIS

V.par suite de PREDLOG

VI.à la suite de PREDLOG

VII.suite à PREDLOG

Individual translation pairs

Prevodi za ainsi v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
and whatnot

ainsi v slovarju PONS

Prevodi za ainsi v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za ainsi v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
to coin a phrase ...

ainsi Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文