aisés v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za aisés v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.aise [ɛz] PRID liter

II.aise [ɛz] SAMOST ž (contentement)

III.aises SAMOST fpl

IV.à l'aise

aise phrase:

faire qc à l'aise inf

aisé (aisée) [eze] PRID

Prevodi za aisés v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

aisés v slovarju PONS

Prevodi za aisés v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za aisés v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

aisés Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

aisés iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文