aliment v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za aliment v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.aliment [alimɑ̃] SAMOST m

II.aliments SAMOST mpl

Individual translation pairs

Prevodi za aliment v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

aliment v slovarju PONS

Prevodi za aliment v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

aliment [alimɑ̃] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za aliment v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

aliment Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文