allez v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za allez v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. aller (marque le futur):

4. aller (marque l'inclination, l'initiative):

1. aller (se porter, se dérouler, fonctionner):

2. aller (se déplacer):

3. aller (pour se livrer à une activité, chercher un produit):

5. aller (convenir):

7. aller (flatter, mettre en valeur):

III.s'en aller GLAG povr

glej tudi pis, cruche

I.pis [pi] PRID inv liter

II.pis [pi] PRIS liter

III.pis <pl pis> [pi] SAMOST m

I.cruche [kʀyʃ] PRID inf

II.cruche [kʀyʃ] SAMOST ž

III.cruche [kʀyʃ]

aller2 [ale] SAMOST m

1. aller (trajet):

pis-aller <pl pis-aller> [pizale] SAMOST m

aller-retour <pl aller-retours ou allers-retours> [aleʀ(ə)tuʀ] SAMOST m

laisser-aller <pl laisser-aller> [leseale] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za allez v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

allez v slovarju PONS

Prevodi za allez v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.aller1 [ale] irr GLAG nepreh. +être

III.aller1 [ale] irr GLAG povr +être s'en aller

IV.aller1 [ale] irr MEDMET

1. aller (invitation à agir):

aller2 [ale] SAMOST m

laisser-aller [leseale] SAMOST m inv

pis-aller [pizale] SAMOST m inv

Individual translation pairs

Prevodi za allez v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

allez Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文