also v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za also v slovarju francoščina»angleščina

I.alto [alto] PRID

II.alto [alto] SAMOST m

valse [vals] SAMOST ž

valse-hésitation <pl valses-hésitations> [valsezitasjɔ̃] SAMOST ž

balsa [balza] SAMOST m

salsa [salsa] SAMOST ž

Burkina Faso [byʀkinafaso] m

sado-maso [sadomazo] PRID inv inf

ipso facto [ipsofakto] PRIS

aléa [alea] SAMOST m

also v slovarju PONS

Prevodi za also v slovarju francoščina»angleščina

I.alto [alto] SAMOST m

II.alto [alto] SAMOST ž (voix, partie)

III.alto [alto] APP inv

valse [vals] SAMOST ž

salsa [salsa] SAMOST ž

Burkina Faso [buʀkinafaso] SAMOST m

ISO [izo] SAMOST ž

ISO okrajšava od International Standardization Organization

allô [alo] MEDMET

alu inf, aluminium [alyminjɔm] SAMOST m

sous-sol <sous-sols> [susɔl] SAMOST m

sous-développé(e) <sous-développés> [sudev(ə)lɔpe] PRID

also iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

also iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文