amateur v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za amateur v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.amateur [amatœʀ] PRID inv

II.amateur [amatœʀ] SAMOST m

Prevodi za amateur v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

amateur v slovarju PONS

Prevodi za amateur v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za amateur v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

amateur Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文