amitiés v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za amitiés v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.amitié [amitje] SAMOST ž

II.amitiés SAMOST fpl

III.amitié [amitje]

glej tudi cadeau

I.cadeau <pl cadeaux> [kado] SAMOST m

II.(-)cadeau COMP

III.cadeau <pl cadeaux> [kado]

Individual translation pairs

Prevodi za amitiés v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

amitiés v slovarju PONS

Prevodi za amitiés v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za amitiés v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

amitiés Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文